fbpx

Vår miljöpolicy

Ire Möbel strävar alltid efter att eliminera användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser genom att arbeta kontinuerligt med ständiga förbättringar och därmed också undvika förorening.

Ire Möbels medarbetare skall ständigt vara uppdaterade och motiverade att ta i bruk de mest miljövänliga material, transport- och tillverkningsmetoderna. Självklart följs de lagar och andra krav som berör aktuella miljöaspekter som företaget berörs av.

 

För att klara av detta sätter ledningen årligen miljömål för verksamheten och löpande görs korrigeringar och förbättringar kopplade till de övergripande och detaljerade målen.