ISO 14001

Denna certifiering, som vi har sedan 2010, sätter ständig press på oss att hela tiden se över varje detalj i vår verksamhet utifrån miljömässig hållbarhet. Det innebär till exempel att ständigt minska vår elförbrukning, sortera avfall, arbeta med förnyelsebara material, minska antalet kemikalier, skriva ut på färre papper, med mera. Detta rigorösa program följs upp med interna och externa revisioner varje år.

 

  Ladda ner ISO 14001 certifikat