Svanen möbelfakta

Några av våra möbler finns i Svanenmärkt utförande. Några är också märkta med möbelbranschens egen certifiering Möbelfakta, vilken omfattar miljömässig hållbarhet, kvalitet och socialt ansvar.

Vi arbetar med målsättningen att allt fler av våra möbler skall uppfylla de hårda krav som ställs för dessa klassificeringar.